Dokumentarroman

roman basert på faktiske hendelser

Dokumentarromanen er en litterær mellomsjanger. Den karakteristiske dokumentarromanen tar utgangspunkt i faktiske hendelser, og bruker skjønnlitterære virkemidler for å skildre personenes motiver, resonnement og samtaler.

Dokumentarromanen skiller seg fra andre romaner ved at faktiske begivenheter legger premissene for handlingen. I dokumentarromanen blir ikke historiske hendelser bare referert, men de vil også påvirke tekstens innholdsstruktur i avgjørende grad. Den skiller seg på den annen side fra den sakprosaens framstillingsmønstre ved at den anvender et «subjektivt sannhetsbegrep». (Aarseth). Gjennom et «subjektivt sannhetsbegrep» vil fortelleren tre frem i forgrunnen som en viktig del av den litterære strukturen. I praksis finnes det mange mellomstadier mellom roman, dokumentarroman og narrativ sakprosa.

Kjente dokumentarromaner rediger

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Litteraturvitenskapelig leksikon. Kunnskapsforlaget, 1997
  • Aarseth, Asbjørn. Episke strukturer. Universitetsforlaget, 1976