Dobbeltbønder

I sjakk er dobbeltbønder to bønder av samme farge som står i samme linje. Slike bønder kan bare oppstå ved at en bonde slår en annen brikke.

Strategisk betydningRediger

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Sämischvarianten av Nimzoindisk. Hvits bønder på c3 og c4 er dobbeltbønder. Bonden på a3 er en isolert bonde.

Som regel regnes dobbeltbønder som en svekkelse i stillingen. Dobbeltbønder er ikke i stand til å forsvare hverandre, og kan derfor bli utsatt for angrep. Om dobbeltbøndene er isolerte i tillegg er det en alvorlig svekkelse. I sluttspillet er dobbeltbønder dårligere til å presse frem fribønder enn andre bønder.

Likevel finnes det flere eksempler på at dobbeltbønder kan være gunstige. Ved å påta seg dobbeltbønder åpner man en linje som kan være nyttig for et tårn. I noen situasjoner kan dobbeltbønder ta viktige felt, spesielt i sentrum.

I f.eks Sämischvarianten av nimzoindisk 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 (diagram) har hvit påtatt seg en dobbeltbonde i c-linjen. Bonden på c4 er svært svak og kan ikke lenger beskyttes av en bonde på b3. Den blir gjerne utsatt for angrep med ...Sa5 og ...La6. Likevel gir bonden hvit en åpen b-linje for tårnet og bonden på c3 gir støtte til sentrumsbonden på d4.