Divisjoner i idrett er et system for nivå-inndeling av idrettslag, basert på lagenes kvalitet eller styrke, og innrettes på grunnlag av deres oppnådde resultater i turneringsspill (seriespill) i foregående sesong. Hensikten er at turnerings-spill gjennom en sesong (vanligvis ett år) skal gjennomføres mellom rimelig jevnbyrdige motstandere. De beste lagene i en divisjon rykker opp ett nivå, mens de svakeste rykker ett nivå ned. Nyetablerte klubber og lag må som regel starte i de laveste lokale divisjonene, unntak kan av og til gjøres der en ny klubb oppstår som en sammenslutning av to eller flere lag, der minst ett allerede er i et høyere nivå.

Utenfor idrett brukes divisjons-inndelinger også der konkurranser kan forekomme, som for eksempel musikalske mønstringer for kor eller musikkorps, eller muntlig, i folkelige betegnelser for klasseinndelinger av forskjellige slag.

Se også rediger