Distrikt (Skottland)

Distrikter var i Skottland administrative enheter under regionene fra 1974 til 1996.

Ved den store reformen av det skotske lokalstyret i 1996 ble distriktene avskaffet, og regionen ble organisert som enhetlige myndigheter.

Autoritetsdata