Distribusjon (farmakologi)

farmasøytisk begrep

Distribusjon i farmakologi er et farmakokinetisk begrep som beskriver reversibel overføring av legemiddel fra et sted til et annet innen kroppen.

Distribusjonen til et legemiddel er avhengig av permeabiliteten mellom vev (særlig mellom blod og annet vev), det enkelte vevs blodstrøm og perfusjonsrate og legemiddelets enve til å binde plasmaproteiner (proteinbinding) og binding i vev.

Distribusjonsvolumet til et legemiddel beskriver i hvilken grad et legemiddel distribueres ut fra den sentrale sirkulasjonen.