Dissipasjon er et begrep i fysikken der mekaniske fenomener som svingninger eller bølger mister energi over tid, som regel på grunn av friksjon eller turbulens. Energitapet blir omdannet til varme der temperaturen til systemet øker. Slike systemer blir kalt dissipative systemer.

For eksempel sier man at en bølge som får gradvis mindre amplitude dissiperer. Hvordan dette går for seg avhenger av hvilken bølge det er snakk om. En atmosfærisk bølge vil for eksempel dissipere nær overflaten på grunn av friksjon mot landmassen, og i høyere nivå på grunn av strålingsavkjøling.