Diskusjon:Antikatolisisme

Aktive diskusjoner

Jeg synes artikkelen burde hatt med et par eksempler på lavkirkelige, fundamentalistiske bevegelser med antikatolske trekk. Ståle 18. aug 2006 kl. 21:47 (UTC)

KildebrukRediger

Artikkelens tendens og kildebruk er svært énsidig og katolskvinklet; blant annet er hverken Jenkins eller Oftestad særlig troverdige eller nøytrale forfattere; begge er ganske ekstreme katolske konvertitter. Påstanden om at anti-katolisisme i USA er en form for rasisme, begrunnet mot diskriminering av USAs latino-befolkning, er f.eks. mildt sagt absurd; det var ikke før på 1960-tallet at USA valgte sin første katolske president, så at rasisme skulle spille en rolle her, synes grepet ut av løse luften. Det samme gjelder påstanden om at jesuitt-paragrafen i sitt vesen nødvendigvis var noe annet enn sin tids uttrykk for skepsis for å slippe inn hemmelige brorskap som var lojale overfor en annen nasjonal makt enn Norge. Asav (diskusjon) 30. mar. 2016 kl. 17:40 (CEST)

Jenkins er professor i historie med en lang rekke sentrale publikasjoner på feltet (og er for øvrig ikke "katolsk konvertitt" men medlem av den episkopale kirke, et anglikansk kirkesamfunn). Oftestad er professor i kirkehistorie ved MF og en sentral norsk fagmann på norsk kirkehistorie. Sammenheng mellom antikatolske og etniske fordommer, særlig mot latinamerikanere, er godt dokumentert og kommer fram eksplisitt i kilden, men også i mange andre kilder enn Jenkins' bok. Det er riktig at USA måtte vente i omtrent to århundrer før de fikk en katolsk president, men selv da var det temmelig kontroversielt og katolisismen ble brukt mot ham. Nå var han ikke latinamerikaner, så eksempelet er uansett lite relevant for poenget som kilden peker på. At Jesuittparagrafen ikke skulle være antikatolsk er selvsagt like meningsløst som å hevde at samme paragraf ikke var antisemittisk/antijødisk, og kilden jo også eksplisitt at den var det. Mvh TrygveDette usignerte innlegget ble skrevet av Trygvesl8 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Neida, Jenkins er en eks-episkopaler som er konvertert til katolisismen og er blitt en apologet som er «mer katolsk en paven selv». Oftestads – også en katolsk konvertitt! – radikal-rabiate brudd med Menighetsfakultetet er velkjent nok, og den institusjonen kan i seg selv ikke beskyldes for å være særlig liberal.
Det er heller ingen som hevder at jesuittparagrafen ikke var anti-katolsk, men det fremkommer i det hele tatt ikke hvorvidt begrunnelsen var av generelt nasjonal karakter, det vil si et forsøk på å verne Norge mot fremmede krefter som ikke var lojale overfor forfatningen – med andre ord en politisk, ikke primært religiøs forordning.
Valget av Kennedy er nettopp et bevis på at amerikansk anti-katolisisme bunnet i nøyaktig det samme; en skepsis overfor at hans lojalitet lå i Washington og ikke i Roma. Det er et godt bevis på at dette ikke har med rasisme å gjøre, slik du forsøker å hevde. I tillegg var og er Ku Klux Klan både anti-katolsk og anti-afroamerikansk, mens bare et forsvinnende mindretall av afroamerikanerne er katolikker, så det er helt åpenbart at det er to adskilte fenomener som gjør seg gjeldene.
Forøvrig finner jeg det bekymringsverdig at dine bidrag generelt synes å ha en agenda, noe som ikke hører hjemme i Wikipedia, hva enten det måtte en være pro- eller antikatolsk sådan. Asav (diskusjon) 30. mar. 2016 kl. 18:21 (CEST)
Jeg beklager, men påstandene dine er helt feil. Jenkins er episkopaler (faktisk konvertitt TIL den episkopale kirke) og ikke katolikk. Dette er lett å finne ut av ved litt googling. Uansett er det jo det helt irrelevant om han er katolikk er ei. Du kan godt være jøde og forske på antisemittisme også, uten å skulle bli diskreditert som forsker av den grunnen. Boka som er sitert er utgitt på et verdens mest anerkjente akademiske forlag (OUP) og er en veldig solid kilde på temaet for denne artikkelen. Den sier rett ut (side 213) at antikatolisisme "ofte (har) vært nært knyttet til etniske og særlig anti-latinamerikanske fordommer." Dette betyr jo selvsagt ikke at all antikatolisisme er knyttet til etniske og særlig anti-latinamerikanske fordommer, man kan godt ha antikatolske holdninger av helt andre grunner også. Har du noen kilde på at antikatolisisme aldri er knyttet til etniske og særlig anti-latinamerikanske fordommer? Mvh TrygveDette usignerte innlegget ble skrevet av Trygvesl8 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Ja, jeg blingset visst med hensyn til Jenkins, han er i motsetning til Oftestad ganske riktig forhenværende katolikk. Og det er selvsagt avgjørende hvilken ideologi skribentene sogner til. En ingeniør i Siemens kan ha upåklagelige faglige kvalifikasjoner, men det gir ham ikke rett til å drive PR for selskapet på Wikipedia, like lite som en ekstremistisk ayatollah eller ekstrem professor ved universitetet i Mekka kan brukes som skriftlærd kilde om islams fortrefflighet.
Hva som imdlertid er mest kekymringsverdig er at du plukker kilder og utsagn og bearbeider faktabrokker slik at de blir gjennomgående apologetiske overfor den katolske kirke.
Det er generelt alltid grunn til bekymring når en nyopprettet brukerkonto utelukkende redigerer et smalt, kontroversielt emnetilfang, og i ditt tilfelle er denne bekymringen svært berettiget. Det er ikke noe godt utgangspunkt å redigere Wikipedia med en spesiell ideologi for øye, hva man i fullt monn ser bevist i dine bidrag. Asav (diskusjon) 31. mar. 2016 kl. 00:13 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 3 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Antikatolisisme. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 27. jun. 2017 kl. 14:50 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Antikatolisisme. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 20. jul. 2018 kl. 20:10 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Antikatolisisme. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 12. apr. 2019 kl. 10:21 (CEST)

Tilbake til siden «Antikatolisisme».