Diskret og kontinuerlig tid

Diskret betyr i informasjonsteoretisk forstand en verdi som er ikke-kontinuerlig i tid. En analog verdi er derimot kontinuerlig i tid. Hvis et signal er diskret i tid så er det ofte synonymt med en samplet verdi.[1]

Matematisk håndteres diskrete verdier med summasjoner, mens kontinuerlige verdier håndteres som integraler.

At noe er diskret i tid må ikke forveksles med at det er kvantisert i verdi. En verdi som diskretiseres er delt opp i tid, mens en verdi som kvantiseres er delt opp i verdi. Når et signal omtales som digitalt er det både diskretisert (samplet) og kvantisert.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b Digital lydteknikk. Bærum: Vett & Viten. 1992. s. 17. 
Autoritetsdata