Dioptersikte

type baksikte med diopterhull (hullsikte med liten hulldiameter)

Dioptersikte (diopter) er en type sikte for våpen med diopterhull på maks 1,2 mm. Et hullsikte med hulldiameter over 1,2 mm kan dermed ikke kalles diopter, selv om det ofte (feilaktig) er det navnet som brukes. Her må skytteren sentrere øyet i hullet for korrekt sikting. Dioptersikter har den fordel at skytteren slipper å konsentrere seg om baksiktet og dermed bare har to elementer å forholde seg til; forsiktet og målet. Øyet trenger ikke sentreres midt i siktelinjen for å oppnå nøyaktighet, og dioptersikter gir økt dybdeskarphet som igjen letter siktingen. Dioptersikte og hullsikte krever at skytteren plasserer øyet nært siktet, mens et åpent sikte må plasseres minst 30 cm unna for at siktet skal sees klart.

Et dioptersikte på en Armalite AR-15. Sivile AR-15 matchsikter har lysåpning mellom 1 til 1,15 mm åpning (0,040-0,045 tommer). Baksiktet på militære utgaver har et dagsikte med lysåpning på ca. 1,8 mm (0,070"), samt nattsikte med større åpning på 5 mm (0,200"), og de militære siktene er således strengt tatt ikke dioptersikter, men hullsikter.
I den nederste figuren har lyset blitt parallellisert.

Dioptersiktet er et baksikte, og brukes ofte sammen med et hullkornsikte som forsikte.

Dioptervirkningen

rediger

Dioptervirkning opptrer når en ser gjennom et hull som er 1,2 mm eller mindre i diameter.[trenger referanse] Ser man gjennom et dioptersikte mot et mål, vil forsiktet på våpenet stå tilnærmet urørlig mot målet, dette selv om man beveger hodet slik at øyet beveger seg fra den ene siden av hullet til den andre. Årsaken til dette er et optisk fenomen (kanteffekter) som medfører at dioperhullet fungerer som en linse som parallelliserer lyset.[trenger referanse]

Med dioptervirkning vil man få stor dybdeskarphet slik at både forsiktet og blinken ser skarp ut samtidig.[1] Et dioptersikte tillater dermed skytteren å ha fokus på målet, akkurat som med et rødpunkt- eller kikkertsikte. Dette står i motsetning til åpne sikter hvor skytteren må velge å fokusere enten på skiven eller forsiktet.

Parallakseinnstillingen til et dioptersikte vil i praksis like lang som sikteavstanden. For eksempel med en sikteavstand på 1 meter mellom for- og baksikte vil et dioptersikte dermed være parallaksejustert til en avstand på 1 meter foran baksiktet. Siden hullet i diopteret er lite blir derimot øyet naturlig sentrert, og effekten av parallaksefeilen blir i praksis liten. Det oppstår nesten ingen parallaksfeil om øyet og hullkornet er sentert perfekt i diopteret. På hullsikter med større åpning kan derimot parallaksefeilen raskt bli mye større ettersom man kan flytte øyet mer ut av senter. En parallaksefeil på 1 mm på 1 meter tilsvarer en treffpunktforandring på 100 mm på 100 m.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata