Differensialpsykologi

Differensialpsykologi er en eldre betegnelse på studiet av individuelle forskjeller med hensyn til evner, personlighetstrekk og andre psykologiske egenskaper (slik som IQ og temperament). Differensialpsykologien søker å gi beskrivelser av arten og omfanget av slike forskjeller, sikre adekvate metoder av hvordan de skal måles og utvikle teorier om den rollen arv- og miljøfaktorer spiller for variasjonen i disse enkelte egenskapene. Slik sett komplementerer differensialpsykologien den generelle psykologien som fokuserer på de allmenne, generelle psykologiske egenskapene til alle mennesker. Differensialpsykologi er i stor grad integrert i utviklingspsykologi og personlighetspsykologi.

Francis Galton regnes som differensialpsykologiens grunnlegger.