Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik

Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSAP, det tyske sosialdemokratiske arbeiderparti i Den tsjekkoslovakiske republikk) var et sosialdemokratisk parti i Tsjekkoslovakia som ble grunnlagt i 1919.

Partiets forløper var en arbeiderforening grunnlagt i Asch i det nordvestlige Bøhmen i 1863 som lokallag i Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, og som var den første sosialdemokratiske organisasjon i keiserriket Østerrike.

Etter første verdenskrig konstituerte den tyske arbeiderbevegelsen i den nye staten Tsjekkoslovakia seg i september 1919 som Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik i Teplitz-Schönau. Samtidig ble Ludwig Czech valgt til partiets formann.

På 1920-tallet var DSAP det viktigste tyske partiet i Tsjekkoslovakia, og arbeidet for de tyskspråklige innbyggernes rettigheter i republikken. Partiet mistet imidlertid etter den økonomiske krisen fra 1929 mange sudettyske tilhengere. Samtidig vant Sudetendeutsche Partei stadig større oppslutning.

I 1938 ble Wenzel Jaksch valgt til Czechs etterfølger som partiformann.

Etter at Münchenavtalen i 1938 overførte Sudetenland til Tyskland ble sosialdemokrater forfulgt av det nasjonalsosialistiske regimet; 20 000 sosialdemokrater ble arrestert og ca. 2 500 sudettyskere sendt i konsentrasjonsleir, mens omkring 30 000 opposisjonelle sudettyskere flyktet til utlandet.

22. februar 1939 besluttet styret i DSAP å innstille alle aktiviteter i Tsjekkoslovakia og fortsette arbeidet i utlandet under navnet Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten.

Som følge av Beneš-dekretene og fordrivelsen av tyskere fra Tsjekkoslovakia etter annen verdenskrig ble partiet ikke grunnlagt på nytt etter krigen. Mange sudettyske sosialdemokrater deltok i gjenopprettelsen av SPD i Tyskland og SPÖ i Østerrike.

Eksterne lenkerRediger