Det sørlige Shaolinklosteret

Det sørlige Shaolinklosteret, angivelig i Fujian i Kina, var en muligens legendarisk avlegger av Shaolintempelet i den nordkinesiske provinsen Henan. Dette sørlige tempelet nevnes ofte i folkelige fremstillinger av kinesisk kampkunsts historie, som for eksempel i wuxialitteraturen. Klosteret spiller også en viktig rolle i de kinesiske triaders tilblivelsesberetninger.

Noen historikere mener at fortellingene om dette sørlige Shaolinklosteret, som vanligvis oppgis å ha vært i provinsen Fujian, er oppstått ved en blanding av fortellinger fra fujianesisk folklore og fortellinger fra den meget populære romanen Fortellinger fra myrlandet.

Ifølge fortellingene hadde kampmunker fra klosteret assistert Kangxi-keiseren i å slå ned et opprør. Først var de blitt belønnet for det, men senere fremstilte to svikefulle mandariner og deres disipler dem som en fare mot tronen. Resultatet var at deres kloster ble nedbrent; bare fem av beboerne klarte å redde seg i sikkerhet.

Autoritetsdata