Det palestinske nasjonalrådet

Det palestinske nasjonalrådet (PNC) er Palestinas frigjøringsorganisasjons (PLO) lovgivende forsamling. Den velger organisasjonens sentralutvalg, som tar hånd om ledelse av organisasjonen mellom dens møter. Rådet møtes normalt annenhvert år. Resolusjoner vedtas ved relativt flertall med en beslutningsdyktighet på to tredjedeler.