Det onde øye (bok)

essaysamling av Stig Sæterbakken

Det onde øye er en essaysamling av Stig Sæterbakken, utgitt 2001.

Det er i hovedsak en samling frittstående tekster om verker og forfattere, så som William Faulkner, Beckett, Strindberg, Edgar Allan Poe, Kierkegaard, Ján Ondrus og Emmanuel Bove. Men her er også et essay om Peter Handkes omstridte agitasjon for serbernes sak på Balkan, og en lengre refleksjon over Adolf Hitlers rolle som symbol for det onde, som et kulturelt vrengebilde for etterkrigstidens demokratiske Europa. En underliggende felles tematikk for essayene er det man kan kalle "det ondes problem". Forfatteren insisterer på kunsten og litteraturen som et område hvor alminnelige moralske regler ikke gjelder, et sted der både forfatteren og leseren kan utforske yttergrensene av den menneskelige erfaring, uten de bånd og forpliktelser som ellers holder oss tilbake.