Det nasjonale sosialistpartiet (Storbritannia)

Det nasjonale sosialistpartiet var et lite politisk parti som ble grunnlagt i Storbritannia i 1916 av Henry Hyndman. Partiet må ikke forveksles med det tyske NSDAP som oppstod tre år etterpå.

Partiet ble grunnlagt da Hyndmann og hans tilhengere tapte kampen om ledervervet i Det britiske sosialistpartiet. Partiet støttet Storbritannia under første verdenskrig i krigen mot «Preussens militarisme». Selv om de betegnet seg som et marxistisk parti, forkastet de Vladimir Lenins idéer om et avant-gardistisk parti etter å ha inngått et valgsamarbeid med Labour Party i 1918. De betraktet også den russiske revolusjon som en militær trussel mot Storbritannias krigsinnsats.

Partiet utga avisen Justice.

Tre medlemmer av partiet ble innvalgt i det britiske parlamentet under parlamentsvalget i 1918: Dan Irving og Will Thorne ble innvalgt på listen til Labour Party, mens John Joseph Jones ble innvalgt under det nasjonale sosialistiske partiets navn.[1]

I 1919 endret partiet navn til den sosialdemokratiske føderasjon (som ikke må forveksles med den sosialdemokratiske føderasjon som Hyndman grunnla i 1881), og hadde 11 innvalgte representanter i parlamentet. Etter Hyndman's død i 1921, gikk partiet gradvis i oppløsning og ble absorbert av Labour Party. Partiet ble formelt oppløst i 1941.[2]

Andre nevneverdige medlemmer av partiet var Henry W. Lee, Hunter Watts, John Stokes og Joseph Burgess.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Max Beer: A History of British Socialism
  2. ^ Peter Barberis, John McHugh and Mike Tyldesley, Encyclopedia of British and Irish Political Organizations