Det nasjonale forsvarsrådet

Flagg for ledelsen av det nasjonale forsvarsråd
Fil:Tafel NVR in 17-5001.jpg
Medlemmer av Det nasjonale forsvarsråd 1983-1989

Det nasjonale forsvarsrådet (tysk: Nationaler Verteidigungsrat der DDR) ble opprettet den 10. februar 1960 som det øverste statlige organ i spørsmål angående forsvar og mobiliseringsplanlegging i DDR. Rådet besto av høytstående representanter fra SED (Tysklands sosialistiske enhetsparti) og de væpnede styrker i DDR.