Det lokale elektrisitetstilsyn

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er en norsk offentlig tilsynsvirksomhet som utføres av nettselskaper – det vil si selskaper som eier og driver kraftnett for overføring av elektrisk energi – med hjemmel i el-tilsynsloven.[1]

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er forvaltningsstyresmakt for elsikkerhet og fagmyndighet for DLE, som utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.[2]

Installatørbedrifter er underlagt tilsyn fra DLE. Ut fra virksomhetenes størrelse gjennomfører DLE i løpet av året kontroller av et angitt antall nye anlegg. All utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner skal utføres av en virksomhet som er registrert hos DSB. Arbeidet skal ledes av en faglig ansvarlig (elektroinstallatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker) som begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav.[3] DLE er pålagt å samordne tilsynet av virksomheter med andre helse-, miljø- og sikkerhetsetater.[4]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata