Det kosmologiske prinsipp

I generell relativitetsteori antar man at universet er uniformt og isotropt (likt i alle rettninger). Dette kalles det kosmologiske prinspipp, og selv om det åpenbart ikke stemmer for vårt solsystem,[klargjør] fungerer det ganske godt i større skalaer