Det kinesiske institutt for virveldyrpaleontologi og paleoantropologi

Det kinesiske institutt for virveldyrpaleontologi og paleoantropologi (中国科学院古脊椎动物与古人类研究所, Zhongguo kexueyuan Gujizhui dongwu yu gurenlei yanjiusuo, også kjent under forkortelsen IVPP etter sitt engelske navn Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of the Chinese Academy of Sciences) er en ledende forskningsinstitusjon for paleontologi og paleoantropologi i Folkerepublikken Kina, og instituttets museum er ett av verdens fremste. Museet er repositorium for store samlinger av kinesiske fossiler, blant dem mange dinosaur- og pterosaurspecimen (mange fra Yixian-formasjonen).

Det kinesiske institutt for virveldyrpaleontologi og paleoantropologi
Detalj fra fasaden

Som navnet forteller omfatter forskningsoppgavene også menneskeslektens forhistorie.

Blant de ledende paleontologer som har vært tilknyttet IVPP kan nevnes Yang Zhongjian (C.C. Young), Dong Zhiming og Zhao Xijin.

Institusjonen ligger i Beijing på adressen Xizhimenwai Dajie 142, og vokste frem fra det cenozoiske forskningslaboratorium der i 1929. Den er blitt en egen enhet under Det kinesiske vitenskapsakademi.

Museets hovedbygning er på tre etasjer. Første etasje er primært viet til fisker og amfibier, og annen etasje reptiler og fugler. I tredje etasje har man pattedyr (deriblant eksempler på megafauna som stegodon). Mange av fossilene som er ustilt er av utdødde arter som så langt kun er blitt funnet innen Kinas grenser, som for eksempel sinokannemeyeria. Her er også forløpere til fugler, såsom specimen av confuciusornis og microraptor.

I et tilstøtende galleri tar man for seg menneskets opprinnelse, med informasjon om pekingmennesket som ble oppdaget utenfor Beijing i Zhoukoudian under utgravninger mellom 1923 og 1927. Her er også uttidsstenredskaper og fossilerte hodeskaller fra menneskelignende individer som en gang bebodde det nordlige Kina.

Eksterne lenkerRediger