Det juridiske fakultet (UiT)

fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT) er verdens nordligste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning innen rettsvitenskap. Institusjonens historie skriver seg tilbake til begynnelsen i 1980-årene. Høsten 1984 startet Institutt for fiskerifag opp med undervisning i 1. avdeling jus, etter Bergensmodellen. Dette ble bygd videre ut i de påfølgende årene, og de første studentene ble uteksaminert som cand.jur. høsten 1989. I 1987 ble det etablert et Institutt for Rettsvitenskap under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I 1997 ble rettsvitenskapen organisert i et selvstendig fakultet, slik som det er i dag.

Fakultetet har nå om lag 60 ansatte fordelt på administrativt og vitenskapelig personale, herunder mellom 15 og 20 doktorgradsstudenter som er tatt opp til ph.d.-program i rettsvitenskap. Det er rundt 600 studenter i mastergrad i rettsvitenskap (jusstudiet) fordelt på 5. avdelinger (studieår). I tillegg er det omtrent 10 studenter på LLM-grad i havrett.

Publiserte resultater av forskning registreres i FRIDA. Forskningsvirksomheten er organisert i forskergrupper. Satsingsområdene er innenfor nordområderett. Særlig miljø- og havrett i nordområdene, same- og urfolksrett og fiskerirett.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata