Det har ingenting med kjærlighet å gjøre

Det har ingenting med kjærlighet å gjøre er tittelen på ei diktsamling av Cathrine Grøndahl, utkommet på Gyldendal i 1998. Samlinga er Grøndahls tredje. Den består av til sammen 39 dikt, inndelt i tre seksjoner.

De enkelte tekstene i Det har ingenting med kjærlighet å gjøre utgjør en tematisk helhet som gir samlinga preg av å være en syklus. De framstiller et kvinnelig jeg som skriver seg opp mot en mannlig motpart. Mange av diktene kan sies å representere en psykisk bearbeidelse av et avslutta forhold, og viser ulike stadier av sinne, forlatthet og lengsel. Noen dikt antyder også et uønska svangerskap. Samlinga slutter med et dikt som proklamerer et kvinnelig fellesskap mellom «Søstrene Løvehjerte», som «våger livet», «kan dø mange ganger … til stor oppstandelse –»

Jeg-et ser ut til å være oppmerksom på faren for selvmedlidenhet, og inntar en sorgmunter og fandenivoldsk posisjon som oppveier de depressive tendensene. Grøndahl har en forkjærlighet for overraskende gjenbruk av språkets faste vendinger i uvante vrier og sammenhenger – ofte med en paradoksal effekt:

Seiler du på grunn
under falskt flagg,
får du selv ta støyten
Jeg ba deg aldri
se hjemmekjent
i min flaskepost
og skjenke båten din
beruset –
Vi har ikke
oseaner av tid
i denne havna –
Jeg ber deg
dra ut
med stø pinne
og seile din egen sjø