Det frivillige Skyttervesens hederstegn

Det frivillige Skyttervesens hederstegn er en utmerkelse som Norges Skytterstyre i DFS kan dele ut til personer i inn- og utland «som på forskjellige måter har arbeidet for skyttersaken». Medaljen kan bæres på uniform. Den har blått bånd med nasjonalfarget midtstolpe. Utmerkelsen ble opprettet i 1963, og statuttene ble sist endret i 1999.

Båndstripe for Det frivillige skyttervesens hederstegn

Hederstegnet gis vanligvis til personer innen DFS som har ytet organisasjonen spesielle tjenester, eller har arbeidet aktivt i lang tid til beste for skyttersaken. Det kan gis til skyttere som har gitt organisasjonen ekstraordinær markedsføring gjennom sine prestasjoner.

Hederstegnet kan også gis til utenlandske skytterledere i forbindelse med det nordiske skyttersamarbeidet.

Se også rediger

Kilder rediger

  • Skytterboka 2005-2006, utgitt av Det frivillige skyttervesen