Det europeiske råd for systemrisiko

utvalg i Det europeiske finanstilsynssystem

Det europeiske råd for systemrisiko (engelsk: European Security Risk Board, ESRB) ble opprettet i 2010, med kontor i Frankfurt am Main. Det er en del av det europeiske finanstilsynssystem (ESFS), og ble opprettet på bakgrunn av finanskrisen i 2008. Rådet ledes av presidenten for Den europeiske sentralbank.[1][2][3]

Det europeiske råd for systemrisiko
Stiftet2010
LandTyskland
HovedkontorDen europeiske sentralbanks hovedkvarter
Nettstedhttps://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html (engelsk)

ESRB har som oppgave å drive makroøkonomisk overvåkning, det vil si overvåkning av systemrisiko i hele finansmarkedet. Rådet samler inn og analyserer informasjon relevant for finansiell stabilitet generelt, og varsler nasjonale tilsynsmyndigheter og aktuelle europeiske finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA eller EIOPA) om risikoer som er oppdaget. ESRB kan avgi anbefalinger til enkeltland. Anbefalingene er ikke bindende, men kan offentliggjøres.[3]

ESRB er opprettet med grunnlag i Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssektoren på EU-nivå og om opprettelsen av et europeisk råd for systemrisiko.[1]

Norge er tilknyttet ESRB gjennom EØS-avtalen. Tilknytningen skjedde i 2016 ved lov om EØS-finanstilsyn.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Nytt europeisk tilsynssystem - ESRB». Regjeringen.no (norsk). 3. oktober 2012. Besøkt 22. juli 2019. 
  2. ^ «EUR-Lex - L:2010:331:TOC - EN - EUR-Lex». eur-lex.europa.eu. Besøkt 22. juli 2019. 
  3. ^ a b Board, European Systemic Risk. «Mission og oprettelse». European Systemic Risk Board (dansk). Besøkt 22. juli 2019. 
  4. ^ «Lov om EØS-finanstilsyn - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 31. desember 2019.