Det europeiske forsvarsfellesskap

Det europeiske forsvarsfellesskap (EFF)[1] (fransk: Communauté européenne de défense (CED), tysk: Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), engelsk: European Defence Community (EDC)) var et planlagt forsvarssamarbeid mellom medlemmene av Det europeiske kull- og stålfellsskap. Ifølge planen skulle det opprettes en europeisk hær. Planen ble undertegnet av de seks regjeringene i Belgia, Frankrike, Luxembourg, Nederland og Tyskland, men strandet da Frankrikes nasjonalforsamling ikke ønsket å ratifisere planen.

Området i Europa som skulle omfattes av Det europeiske forsvarsfellesskapet.

Pleven-planen

rediger

Planen om forsvarsfellesskapet (Pleven-planen) ble fremlagt i 1950 av Frankrikes statsminister René Pleven for landets nasjonalforsamling. Det dreide seg blant annet om å etablere en europeisk hær som Forbundsrepublikken Tyskland også skulle ta del i. Ved å integrere en tysk hær i et europeisk forsvarsfellesskap, ville Pleven unngå at landet dannet en hær på egen hånd.[2]

Okkupasjonsstatuttet for Tyskland

rediger

I de forhandlingene som fulgte, forlangte den tyske regjeringen som motytelse at okkupasjonsstatuttet som de allierte hadde vedtatt for landet, skulle oppheves, og at Tyskland skulle få etablere sitt eget forsvarsdepartement. Tyskland skulle slik få tilbake det vesentlige av sin suverenitet som stat.[2]

Den 27. mai 1952 undertegnet regjeringene i Belgia, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Italia og Tyskland en avtale om fellesskapet. Planene strandet imidlertid i 1954, da Frankrikes nasjonalforsamling ikke ratifiserte avtalen.[2]

Referanser

rediger
  1. ^ Adenauer, Konrad (1967). Erindringer. Oslo: Aschehoug. s. 85. 
  2. ^ a b c «Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) | bpb». www.bpb.de (tysk). Bundeszentrale für politische Bildung. Besøkt 3. august 2017. 

Litteratur

rediger