Det er her æ høre tel

«Det er her æ høre tel» er et norsk teaterstykke skrevet av skuespilleren og forfatteren Klaus Hagerup. Skuespillet hadde premiere ved Hålogaland teater 4. mars 1973.

«Det er her æ høre tel» markerte gjennombruddet for Hålogaland teater, et regionteater som åpnet høsten 1971 og var det første profesjonelle teateret i Nord-Norge. I tråd med den politisk radikale profilen ved teateret, der ønsket var å lage folkelig teater på nordnorsk målføre, handler stykket om regional kultur og politikk. Stykket forteller om lokalbefolkninga i fiskeværene Senjahopen og Mefjordvær på yttersida av Senja som går til skattestreik da de ikke får veiforbindelsen de har blitt lovet.

«Det er her æ høre tel» ble vist over hele Nord-Norge og som gjestespill i Oslo og Trondheim. Siden kom stykket også i en fjernsynsversjon som ble vist i alle nordiske land og gjorde Hålogaland teater kjent over hele Skandinavia. Stykket er siden blitt et kjennetegn for teateret og den nord-norske kulturbevegelsen på 1970-tallet.