Denudasjon

Denudasjon (fra latin; «blottlegging») er en samlebetegnelse på de prosessene som tærer bort og bryter ned jordoverflaten slik at høydene i terrenget reduseres og landskapene endres. Denudasjon omfatter både forvitring, erosjon og transport ved hjelp av rennende vann, isbreers bevegelser, vind, bølger og andre typer massebevegelse som skred og steinsprang.[1]

Denudasjon har gjennom istidene tæret det meste av øya Søla i Vega kommune ned mot strandflatenivå, noe som gir øya sin hatte-lignende form med brem og det sentrale fjellet på 432 meter som hattepull.

Jordas indre krefter, som vulkanisme og platetektonikk, skaper ny jordskorpe og terrengrelieff, mens ytre krefter som denudasjon og sedimentasjon bryter ned og jevner ut relieffet.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Christopherson, R. W. (2009). Geosystems: An Introduction to Physical Geography. Pearson Education. ISBN 9780136005988
  2. ^ Ramberg, I. B., Bryhni, I., & Nøttvedt, A. (2007). Landet blir til: Norges geologi. Norsk geologisk forening. ISBN 9788292344316