Densitometer

Apparat til måling av farvetetthet eller svertningsgrad

Et densitometer er et optisk/elektronisk apparat til måling av farvetetthet eller svertningsgrad i trykk, reprografisk film, fotografiske negativer eller positiver.[1] I motsetning til et spektralfotometer kan densitometeret kun måle toneverdier, men ikke selve farvetonene. Densitometre finnes i to hovedkategorier: Apparater som måler gjenomskinnelige media (filmdensitometre) og trykkmedia (refleksdensitometre).[2] Mer avanserte apparater kan gjøre begge deler.

Et densitometer på en farvetrykkprøve

Se ogsåRediger

ReferanserRediger