Den ortodokse kirke i Ukraina

Wikipedia-pekerside

Flere ulike kirker bruker egenbetegnelsen ukrainsk ortodoks kirke:


Disambig.svg

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Den ortodokse kirke i Ukraina.