Åpne hovedmenyen

Den tyske ungdomsbevegelsen (tysk Die deutsche Jugendbewegung) er en betegnelse på en bevegelse for fornyelse innen kultur og utdanning som startet i Tyskland i 1896. Den bestod av en rekke ungdoms- og studentorganisasjoner, som særlig fokuserte på utendørsaktiviteter. Deler av den tyske speiderbevegelsen og Wandervogel ble en del av ungdomsbevegelsen, og flere organisasjoner ser seg fortsatt som en del av den.