Den transpadanske republikk

Den transpadanske republikk (Repubblica Traspadana - fra latinsk trans = på den andre siden (sett fra Roma) av + «Padana» = elven po) var en kortvarig republikk i det nordlige Italia, opprettet i 1796 under den franske hærs beskyttelse og ledet av Napoléon Bonaparte. Det påfølgende år gikk den inn i den da opprettede cisalpinske republikk.

Frankrikes styrker inntok Milano i Lombardia den 15. mai 1796, og Den transpadanske republikk som kort tid etter ble opprettet, omfattet Milano og Mantova. Den 9. juli 1797 slo Den transpadanske republikk seg sammen med Den cispadanske republikk og dannet Den cisalpinske republikk.