Den store lære

(Omdirigert fra «Den store lærdom»)

Den store lære eller Den store lærdom (kinesisk: 大学; pinyin: Dà Xué) er den første av fire bøker som filosofen Zhu Xi under Song-dynastiet utropte som konfucianismens rettesnorer. Det dreier seg opprinnelig om ett av kapitlene i Riteboken.

Kalligrafi av teksten i Konfuciustempelet i Tainan.

Innhold

rediger

Boken består av en kort hovedtekst som tilskrives Konfucius selv, samt ni kommentarkapitler ført i pennen av Zeng Zi, en av Konfucius' disipler.

Litterær betydning

rediger

Den store læres store betydning skyldes ikke minst at den griper fatt i mange av gjennomgangstemaene innen kinesisk filosofi og politisk tenkning og knytter dem sammen på en enestående måte.

Regjeringskunst, selvkultivering og utforskning av verden knyttes tett sammen. Den enkeltes verk settes i den større helhets tjeneste, slik at det for eksempel relateres til mål som fremme av verdensfred og enhet mellom ånd og materie. Ved sin definisjon av veien til lærdom i politiske og sosiale sammenhenger knytter verket det åndelige sammen med det praktiske, og skaper begrepet dao – men på en måte som er radikalt annerledes enn i daoismen. Den store lære gir konfucianismen en klar verdenstilvendt retning. Den begrunner sin autoritet ikke i trancendente guddommers autoritet, men i vise oldtidskongers virke.

Enkelte passasjer har hatt stor betydning for kinesisk politisk diskurs gjennom mer enn to tusen års kinesisk historie. Den store lærdoms begrep «verdensfreden» har vært et levende politisk konsept allerede under Zhou-dynastiet og helt frem til Guomindangs og det kinesiske kommunistpartis tid. Begrepet Qinmin, som ofte oversettes med «folkets fornyelse», er blitt navnet på et politisk parti i Republikken Kina.

Oversettelser

rediger
  • Richard Wilhelm: Li-Gi. Das Buch der Sitte des älteren und des jüngeren Dai. Aufzeichnungen über Kultur und Religion des alten China. Diederichs, Jena 1930. Mehrere Neuauflagen als Li Gi. Das Buch der Riten, Sitten und Gebräuche, darunter Diederichs, Köln 1981, ISBN 3-424-00691-2.
  • Ralf Moritz: Das Große Lernen (Daxue). Reclam, 2003, ISBN 3-15-018265-4.
  • James Legge: The Chinese Classics, Bd. 1, S. 22–34. Clarendon Press, Oxford 1893. Mange opptrykk, blant annet BookSurge, 2000, ISBN 1-4021-8486-7.

Eksterne lenker

rediger