Den norske kirkes gudstjenestebok 2011

Den norske kirkes gudstjenestebok 2011 ble innført i sammenheng med gudstjenestereformen i Den norske kirke første søndag i advent 2011. Den inneholder som den tidligere gudstjenesteboken for Den norske kirke, forordninger rundt gjennomføringen av høymessen, nå kalt hovedgudstjenesten. Den nye ordningen ble i utgangspunktet tatt i bruk av alle menigheter fra og med første søndag i advent 2011, med en siste frist første søndag i advent 2012. Gudstjenesteboken brukes sammen med den nye liturgiske musikken som følger reformen. Hovedgudstjenestens uttrykk og gjennomføring skal kunne variere fra den ene menighet til den andre, men en grov skisse vil være gjeldende for alle.

Den nye gudstjenesteboken ble innført sammen med ny tekstbok med søndagens lese- og prekentekster. En ny salmebok, som erstattet Norsk Salmebok og Salmer 1997, ble tatt i bruk i 2013.

Det har blitt utarbeidet flere liturgiske serier med musikk skrevet av Egil Hovland, Kjell Mørk Karlsen, Trond Kverno, Peter Sandwall, Andreas Utnem, Henrik Ødegaard og Tore W. Aas. Disse seriene har blitt utprøvd i flere høringsmenigheter rundt om i landet etter at et høringsdokument med noter fra de åtte komponistenes bidrag blei utgitt i desember 2008.

Se også rediger

Autoritetsdata