Den nordatlantiske laksekonvensjonen

Konvensjonen for bevaring av laks i Nord-Atlanteren trådte i kraft 1. oktober 1983 og opprettet en inter-statlig organisasjon, North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO). NASCO har som mål å bevare, restaurere, forbedre og rasjonelt styre vill atlantisk laks.

Gjennom konvensjonen ble en stor vernesone med forbud mot systematisk fiske etter laks opprettet. Sonen omfatter de fleste områder 12 nautiske mil fra kysten.