Den første JVP-oppstanden

Den første JVP-oppstanden var et mislykket kommunistisk opprør[hvor?] ledet av singalesiske kommunistgeriljaen Janatha Vimukthi Peramuna (JVP). Det anslås at krigen krevde 15,000 liv. JVP tildrog seg verdensomfattende oppmerksomhet når organisasjonen utløste voldelig oppstand mot Bandaranaike-regjeringen i april 1971. Selv om opprørerne stort sett var unge, dårlig væpnede og sparsommelig opptrent, lyktes de i å erobre og holde på store områder i det sørlige og det sentrale Sri Lanka før de ble slått av sikkerhetsstyrkene. JVPs forsøk på å ta makta skapte en krise for regjeringen og gjorde en revurdering av landets fundamentale sikkerhetsbehov nødvendig.