Den danske Santalmission

Den danske Santalmission ble etablert av Hans Peter Børresen. Sammen med nordmannen Lars Olsen Skrefsrud bygde Børresen opp en omfattende misjon i santalenes kjerneområde, den nåværende indiske delstaten Jharkhand. I 2000 gikk Den danske Santalmission sammen med Det danske Missionselskab – og etablerte Danmission.