Den bolivarianske revolusjonen

Den bolivariske revolusjonen er den offisielle betegnelsen på den endringsprosessen som har funnet sted i Venezuela siden Hugo Chávez første gang ble valgt til president i 1998. Den har sitt navn etter Simón Bolívar. Hovedprinsippene bak revolusjonen er:

  • Anti-imperialisme
  • Deltakende demokrati
  • Selvberging
  • Patriotisme
  • Jevnere fordeling
  • Kamp mot korrupsjon

Siden revolusjonen først ble lansert har den stadig blitt mer radikalisert, og Chávez omtalte den som en sosialistisk prosess.