Den bayerske armé

Den bayerske armé var den stående arméen i Bayern fra 1682 til 1919, det vil si i de periodene Bayern utgjorde Kurfyrstedømmet Bayern og Kongeriket Bayern. Bayern var i denne perioden først et kurfyrstedømme innenfor Det tysk-romerske rike frem til 1806, deretter et suverent kongerike fra 1806. Fra 1871 inngikk Kongeriket Bayern som forbundsstat i føderasjonen Tyskland, men beholdt suvereniteten på blant annet det militære området og hadde sitt eget helt separate militærvesen og forsvarsdepartement. Først i 1919 ble den militære suvereniteten overført til den føderale regjeringen i Tyskland. Den bayerske armé opphørte da å eksistere som selvstendig militærvesen og dets enheter ble innlemmet i Reichswehr, det nye føderale forsvaret. I denne forstand kan Den bayerske armé ses som en av mange forløpere til det nåværende tyske forsvaret Bundeswehr, i alle fall hva angår dets virksomhet i Bayern.

Bayerske husarer

LitteraturRediger

  • Achim Fuchs: Einführung in die Geschichte der Bayerischen Armee. München 2014. Bayerns statsarkiv. ISBN 978-3-938831-49-6.