Den avslørte Isis

Den avslørte Isis. En hovednøkkel til gammel og ny vitenskap og teologi (Isis Unveiled: A master-key to the mysteries of ancient and modern science and theology) er et bokverk i to bind om esoterisk filosofi av Helena Petrovna Blavatsky, som ble utgitt i New York i september 1877. Første bind handler om vitenskap og andre bind om religion. Bokverket ble en sentral lærebok innenfor Teosofisk Samfunn, men har også hatt en stor innflytelse på mange nyreligiøse retninger.

Isis Unveiled.jpg

Bindet om vitenskap er et oppgjør med materialismen innenfor samtiden vitenskap. Hun hevdet at vitenskapen kunne være like dogmatisk som en religion. Ved å benekte den spirituelle verden, uten å kunne motbevise dens eksistens, hadde vitenskapen forrådt sin egen vitenskapelige metode. Bindet om religion eksponerer det hun betraktet som hykleriet innenfor ulike religiøse retninger og sekter. De hadde ifølge Blavatsky forvillet seg fra deres felles opprinnelse og felles spirituelle røtter.

Den avslørte Isis hevder at sann religion og sann vitenskap ikke er motsetninger, men utfyller og beriker hverandre. Alle religioner springer ut av en felles sannhet, og de sanne innviede i alle religioner har til alle tider vært klar over dette, hevdes det.