Den Private Bokseklub

Den Private Bokseklub ble stiftet 1. juni 1923. Stiftelsen fant sted kl. 20.30 i Kristiania Haandverks- og Industriforeningens sal i Rosenkrantzgaten 7 etter initiativ av Georg Brustad. Det første styre besto av disponent Peter B. Myrer (formand), arkitekt Ulf Berbom (viseformand), redaktør Finn Amundsen, Odd Goplen og Lauritz Schmidt.

Allmenne bestemmelser og lover for Den Private Bokseklubb fra 1923

Medlemmene var enten aktive (bokserne) eller passive (bokseinteresserte). Medlemskap ga rett til kjøp av en personlig billett til klubbens medlemsaftener.

BakgrunnRediger

Profesjonell boksing på offentlige sted hadde vært arrangert sporadisk siden 1917 da Waldemar Holberg og Johan Ekeroth bokset den første profesjonelle kampen i Oslo, men politiet i Oslo og andre steder i Norge la ned forbud mot profesjonell boksing. I 1982 ble profesjonell boksing forbudt ved lov (Lov om forbud mot profesjonell boksing) og før det var opp til den lokale politimyndighet å tillate offentlige profesjonelle boksearrangementer. Ved å gjøre arrangementet privat og kun for medlemmene av Den Private Bokseklubb slapp man problemet med å få tillatelse fra politiet. I 1932 myknet politiet opp sin holdning til profesjonell boksing og tillot arrangementer på offentlig sted.

ØkonomiRediger

Regnskap for den 9. medlemsaften og avtale med Sportshallen AS fra 1927

Økonomisk var Den Private Bokseklubb ingen stor suksess, snarere tvert i mot. De fleste stevner gikk med underskudd og klubben måtte hele tiden leve med velvilje fra kreditorene. Etter at bokserne fikk sitt og lokalet var betalt (gjerne 20% av brutto billettsalg) ble det lille som var igjen fordelt på gamle kreditorer. Regnskapet for den 9de medlemsaften 21. november 1927 viser inntekter, utgifter og hvordan overskuddet ble disponert.

RettssakRediger

Flere aktører var sterkt imot virksomheten til Den Private Bokseklubb og så helst at den opphørte. En politibetjent fikk kjøpt billett til den 8. klubbaften 16. januar 1927 uten at han var medlem av klubben. Han ble riktignok tatt opp som medlem på stedet, men politiet mente dette var imot klubbens egne regler der styret måtte godkjenne medlemskapet. Politiet brukte episoden til å stille Den Private Bokseklubb ved leder Georg Brustad for retten for å ha arrangert en offentlig boksekamp uten tillatelse fra politiet. I september 1927 kommer meddomsretten frem til at arrangementene ikke var offentlige, men private og Den Private Bokseklubb ved Georg Brustad vinner første runde og blir tilkjent kr. 60 i erstatning.

Senere grep Høyesterett inn og omgjorde dommen pga. uriktig lovfortolkning. Politiet ga Georg Brustad en bot på kr. 100.

En annen aktør som mislikte Den Private Bokseklubb var Bokseforbundet. På tinget 25. mars 1928 blir det enstemmig uttalt: "Norges Bokseforbund, samlet til ting i Oslo den 25. mars 1928, retter enstemmig en henstilling til Norges Landsforbund for Idrett om å søke den profesjonelle boksesport stoppet eller underlagt idrettsmyndighetenes kontroll."

Før dette hadde Norges Landsforbund for Idrett gjentatt politiets forsøk på å få kjøpt billett til en medlemsaften uten å være medlem, og ved en anledning hadde personen ikke blitt registrert som medlem. Episoden ble anmeldt til politiet som henla saken uten å straffeforfølge den.

Georg Brustad nektet å betale boten og dermed var det klart for en ny runde i rettsvesenet. Politiet mente Den Private Boksekubb aktiviteter var en omgåelse av loven og ville forby dens aktiviteter. Dommen kom 19. mars 1928 og igjen ble Den Private Bokseklubb frikjent. Saken ble anket til høyesterett og i juni 1928 kom den endelige avgjørelsen: Byrettens dom ble stående, Den Private Bokseklubb var frikjent og kunne fortsette sin virksomhet.

ArrangementerRediger

Det ble totalt arrangert 18 klubbaftener fra 1923 til 1932.

Klubbaften 25. oktober 1923Rediger

 
Brev til de aktive medlemmene i Den Private Bokseklubb før den første bokseaften
Kamp Boksere Resultat
1   Ted Sæter   Anders Pettersen 1-0 KO 4. runde
2   Hans Jørgen   Jonny Espen 0-1 KO 1. runde
3   Georg Brustad   Cameron 1-0 TKO 7. runde

Sted: Cirkus Verdensteater[1]

Engelskmannen Cameron ble Georg Brustads motstander da Bert Watts på kort varsel meldte forfall.

Klubbaften 15. februar 1924Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Sigurd Hoel   Joh. Johansen 0-1 PTS 4 runder
2   Ted Sæter   Otto W. Larsen oppvisning
3   Georg Brustad   Niemen uavgjort 12 runder

Sted: Cirkus Verdensteater[2]

Klubbaften 6. november 1924Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Cort Anderson   Joh. Johansen 1-0 PTS 8 runder
2   Alf Pedersen   Proustgaard 1-0 TKO 6. runde
3   Søren Petersen   Johnny Espen 1-0 PTS 10 runder

Sted: Cirkus Verdensteater[3]

Klubbaften 21. januar 1925Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Joh. Johansen   Alf Simonsen 1-0 PTS 8 runder
2   Nat Brooks   Arnfin Dybvik uavgjort 8 runder
3   Georg Brustad   Cort Anderson 1-0 KO 7. runde
4   Ted Sæter   Harry Spies 1-0 PTS 10 runder

Sted: Cirkus Verdensteater[4]

Klubbaften 06. desember 1925Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Alf Simonsen   Fridtjof Hansen 0-1 PTS 8 runder
2   Arnfin Dybvik   Garzena 0-1 KO 4. runde
3   Georg Brustad   Chic Nelson uavgjort 15 runder

Sted: Tennishallen på Tivoli[5]

Klubbaften 29. desember 1925Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Gustav Eriksson   Albert Holdt 0-1 PTS 8 runder
2   Ted Sæter   Thure Rundstrøm 1-0 PTS 8 runder
3   Georg Brustad   Chic Nelson 0-1 PTS 15 runder

Sted: Cirkus Verdensteater[6]

Klubbaften 2. mai 1926Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Bert Gallard   Sanstøl 0-1 KO 1. runde
2   Nat Brooks   Hans Holdt 0-1 PTS 10 runder
3   Axel Acke Berggren   Alf Simonsen 0-1 PTS 6 runder
4   Johnny Espen   Georg Brustad oppvisning

Sted: Cirkus Verdensteater[7]

Klubbaften 16. januar 1927Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Alf Simonsen   Aake Bergren 0-1 PTS 6 runder
2   Georg Brustad   Olander 1-0 PTS 6 runder
3   Robert Larsen   Nils Vester 1-0 PTS
4   Albert Holdt   Oscar Andren uavgjort 10 runder

Sted: Sportshallen

Boxrec.com

Klubbaften 21. november 1927Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Jean Campon   Alf Simonsen 0-1 PTS 8 runder
2   Acke Berggren   Kristoffer Nielsen uavgjort 6 runder
3   Sylvain   Hans Holdt 0-1 TKO 5. runde
4   Billy Balzac   Edgar Christensen 0-1 PTS 8 runder

Sted: Sportshallen[8]

Klubbaften 30. desember 1927Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Willi Almcroth   Leif Mo 0-1 PTS 8 runder
2   Robert Larsen   Johnny Espen 0-1 PTS 6 runder
3   Gunner Joe Stephensen   Edgar Christensen 0-1 KO 3. runde
4   Richard Naujocks   Alf Simonsen 0-1 PTS 8 runder
5   Young Fred Dyer   Frithjof Andersen 0-1 TKO 7. runde

Sted: Sportshallen[9]

Klubbaften 16. februar 1928Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Kristoffer Nielsen   Alf Simonsen uavgjort 8 runder
2   Knud Larsen   Frithjof Andersen 1-0 KO 8. runde
3   Chic Nelson   Edgar Christensen 0-1 KO 1. runde

Sted: Sportshallen[10]

Klubbaften 16. mars 1928Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Edgar Normann   Edward Hultgren 1-0 KO 2. runde
2   Hans Holdt   Alex Kiausch 1-0 PTS 10 runder
3   Einar Blomberg   Alf Simonsen 1-0 TKO 3. runde
4   Johnny Espen   Karl Walter 0-1 TKO 7. runde

Sted: ?

Boxrec.com

Klubbaften 19. november 1928Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Einar Blomberg   Kristoffer Nielsen 0-1 PTS 6 runder
2   Young McCoy   Hans Holdt 0-1 KO 1. runde
3   Ernie Bicknell   Frithjof Andersen 0-1 PTS 8 runder
4   Roland Todd   Edgar Nordmann 0-1 KO 8. runde

Sted: Sportshallen[11]

Klubbaften 30. desember 1928Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Edgar Nordmann   Abel Argote 0-1 PTS 10 runder
2   George Modrich   Jacob Ihlen 0-1 TKO 2. runde
3   Hans Holdt   Joseph Solvinto 1-0 PTS 10 runder

Sted: Colosseum[12]

Klubbaften 3. februar 1930Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Giuseppe Branea   Kristoffer Nielsen 0-1 PTS 6 runder
2   Johnny Widd   Johnny Espen 1-0 KO 1. runde
3   Georg Brustad   Gaston Marmouget 0-1 PTS 8 runder
4   Toneh   Eivind Askevold 0-1 PTS 8 runder

Sted: Sportshallen[13]

Klubbaften 1. april 1930Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Einar Blomberg   Kristoffer Nielsen 1-0 PTS 6 runder
2   Hans Bischoff   Eivind Askevold 0-1 PTS 8 runder
3   Gustav Eriksson   Felix Dobbertin 1-0 PTS 6 runder
4   Haakon Lind   Gunnar Berggren 0-1 PTS 8 runder

Sted: Sportshallen[14]

Klubbaften 8. mars 1931Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Alf Simonsen   Kristoffer Nielsen uavgjort 4 runder
2   Haakon Lind   Felix Dobbertin oppvisning
3   Otto Von Porat   Reidar Thorsen oppvisning

Sted: Turnhallen[15]

Klubbaften 16. juni 1932Rediger

Kamp Boksere Resultat
1   Carl Jensen   Harald Hansen 0-1 PTS 6 runder
2   John Wennberg   Freddie Andersen 0-1 KO 3. runde
3   Karl Walter   Edgar Normann 0-1 KO 4. runde
4   Einar Aggerholm   Ole Nesheim uavgjort 8 runder
5   Maurice Griselle   Otto Von Porat 0-1 KO 5. runde

Sted: Bislet[16]

ReferanserRediger