Den Nye Social-Demokraten

Den Nye Social-Demokraten kom ut første gang i Oslo i 1920 under navnet Arbeider – Politikken, og fungerte som organ for den sosialdemokratiske høyrefløyen i Arbeiderpartiet.

I januar 1921 da sosialdemokratene brøt ut fra Arbeiderpartiet og etablerte Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, ble avisa partiets hovedorgan. Da Social-Demokraten fra 1. april 1923 byttet navn til Arbeiderbladet, endret Arbeider-Politikken sitt navn.

Avisa kom ut to ganger ukentlig fram til høsten 1921 da den ble dagsavis. I 1924 var utgivelsesfrekvensen redusert til tre ganger ukentlig. Avisa opphørte etter samlingskongressen der Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti og Det norske Arbeiderparti fusjonerte i 1927.

Første redaktør var Oscar Pedersen. Han ble i 1924 erstattet av Hans Amundsen.