Demonologi (av gresk daimon, overnaturlig ånd eller makt av en dårlig type, altså ikke en Gud, og logos, lære) er enkelt forklart læren om hvordan djevelen virker på Jorden. Det er altså en læresetning, eller en vitenskap, om demoner.