Deltid er når den ansatte jobber kortere arbeidstid enn hva full stilling er definert i enten lov- eller avtaleverk (tariffavtale).

Siden fulltid i Norge gjennom arbeidsmiljøloven er definert som 40-timers arbeidsuke, mens det gjennom tariffavtale er definert som 37,5-timers arbeidsuke, er deltid vanligvis det samme som å jobbe under 37,5- eller 40-timers uke. Mange arbeidssteder opererer i den sammenheng med prosentstillinger/brøkdelsstillinger, noe som er vanlig i skift- og turnuspregede yrker.


Typer deltidRediger

Ufrivillig deltidRediger

Dersom man ønsker å jobbe fulltid, men ikke får dette, er man deltidsledig (arbeidsledig). Arbeidsledighet defineres som et samfunnsproblem og høy bruk av deltid innen visse yrker er derfor et problem for samfunnet, siden den ansatte trekkes mellom å lete etter ny jobb, eller nøye seg med en lav stillingsbrøk. Bruk av deltid kan også ha form av misbruk av deltid, i det arbeidsgiver tildeler lav stillingsbrøk i arbeidskontrakten, og gjennom dette oppnår større grad av fleksibilitet, ofte er prisen for dette de ansattes usikkerhet omkring egen arbeidstid og dermed også inntekt.

Frivillig deltidRediger

Frivillig deltid er når den ansatte selv ønsker å jobbe deltid. De vanligste eksemplene på dette er enten ungdom som tar seg jobb ved siden av studiene, eller fulltidsansatte som går ned i stilling for å gjøre annet ved siden av jobben (eksempelvis foreldre som vil tilbringe mer tid med barna.)

Annen bruk av begrepetRediger

En noe annen bruk av begrepet er at man har en bibeskjeftigelse som normalt ville vært på fulltid, ved siden av jobben. Eksempelvis å «studere deltid».

Eksterne lenkerRediger