Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

(Omdirigert fra Delingsloven)

Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (korttittel: delingsloven) var en norsk lov som for første gang innført en felles lov for hele Norge for måling, merking og registrering av eiendommer. Ansvaret for å forvalte loven ble lagt til Miljøverndepartementet, som allerede ved opprettelsen i 1973 hadde fått hovedansvaret for kartlegging og oppmåling i Norge.

Delingsloven
Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetMiljøverndepartementet
Vedtatt23. juni 1978
Opphevet1. januar 2010

Loven gjorde gjeldende for alle kommuner de ordninger som gjaldt for byene. Alle kommuner fikk ansvar for å utføre delingsforretninger, med krav om grensemerking og nøyaktig innmåling av grenser.

Arbeidet med å etablere et moderne databasert eiendomsregister, GAB-registeret, ble lovmessig forankret i delingsloven.

Loven ble opphevet fra 1. januar 2010 og erstattet av lov om eigedomsregistrering [1].

ReferanserRediger