Dekade

Wikipedia-pekerside
Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Dekade.

Dekade er et begrep som har flere betydninger. Alle har med tallet ti (gresk: déka) å gjøre.

  • I fysikk og teknologi betyr dekade et intervall som spenner over en faktor 10, som eksempelvis 40 – 400. Begrepet passer spesielt godt der en logaritmisk inndeling faller naturlig.
  • Allment er betydningen ett sett eller serie med ti stykker.
  • Betegnelse for et tidsrom på ti år.
  • I litteraturvitenskapen brukes dekade om en samling av ti dikt eller av et sett på ti bøker.
  • I Frankrikes republikanske kalender var en dekade en slags uke à 10 dager.
  • Dekade brukes lignende som oktav (faktor 2) for intervaller.