Deflagrasjon

Deflagrasjon er det vi i dagligtale omtaler som forbrenning. og de aller fleste materialer satt i brann brenner ved deflagrasjon. Trevirke som brenner, for eksempel ved, forbrenner ved deflagrasjon. Forbrenningshastigheten vil variere mellom ulike eksplosiver, temperaturer og trykk, men er lavere enn lydhastigheten i materialet. Lydhastigheten øker med trykket, da større trykk gjør at varmeoverføringen går raskere. For eksempel kan kanonkrutt ha en forbrenningshastighet lik 5 mm/s i friluft, mens den i kanonens brennkammer kan bli 100 ganger så høy.

Alternativet til deflagrasjon er detonasjon.