De Volkskrant

De Volkskrants hovedkontor i Amsterdam frem til 2007.

De Volkskrant (nederlandsk: Folkets avis) er en riksdekkende nederlandsk dagsavis. Den ble grunnlagt i 1919 i Den Bosch, og i 1921 begynte den å utkomme hver dag. Fra begynnelsen av var den sterkt knyttet til den katolske arbeiderbevegelse.

Den tyske okkupasjonsmakt tvang i 1941 sjefredaktøren til å avgå. Avisen opphørte da ettersom man ikke ville akseptere en sjefredaktør som tilhørte den nederlandske nasjonalsosialistiske bevegelsen NSB; samtlige medarbeidere sa opp sine stillinger.

Avisen gjenoppstod den 8. mai 1945 og dette år flyttet man hovedkontoret til Amsterdam. Siden 1960-tallet har de Volkskrant henvendt seg til velutdannede lesere til venstre for det politiske sentrum.

I liket med annen trykt presse har avisen opplevd en nedgang i opplaget de senere år, og det lå i 2011 rundt 236 000.

Eksterne lenkerRediger