Daudmannvika

Daudmannvika er ei vik mellom gårdene Tørrfjordskjær og Låkthågen på østsiden av Sørfolda i Sørfold kommune. Navnet kommer av at vika ble brukt som gravplass for mordere, grove misgjerningsmenn, hedninger (særlig samer) og andre som menigheten betraktet som "Svarte får" og ikke verdige til å gravlegges i viet jord på kirkegården.

Terrenget rundt vika er svært brattlendt og består av ur og store steinblokker som har rast ut fra de flere hundre meter høye flågene som avgrenser vika. Vika er vanskelig tilgjengelig på andre måter enn med båt og ble nok ansett som velegnet til formålet. De døde ble lagt under og mellom steinene, sannsynligvis uten noen videre seremoni.

Naturlig nok har det oppstått fortellinger om overnaturlige hendelser i Daudmannvika. Det er for eksempel 2 uavhengige fortellinger om personer som fikk svekket synet midlertidig etter henholdsvis å ha hugget ved der og etter å ha lett etter en skatt som ifølge sagnet skulle være gravd ned der.

Daudmannvika er opphavet til navnet Daudmannviktunnelen på E6 i fjellet ovenfor.

Kart

ReferanserRediger

[1][2]

  1. ^ Buvik, Alfred (1979). «Daumannvika». Årbok for Sørfold 1979. Sørfold: Sørfold lokalhistorielag. s. Sider=89–92. ISBN 82-90030-54-1. 
  2. ^ Skog, Dorothy (1997). «Historie fra Daumannsvik». Årbok for Sørfold 1997. Sørfold: Sørfold lokalhistorielag. s. side=70. ISBN 82-91043-08-6.