Datasystem

dataløsning som består av et antall komponenter

Et datasystem er et system for innputt, behandling, lagring, overføring og utputt av data. Ordet brukes oftest om systemer som er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og ordet brukes ofte synonymt med IKT-system.

Vanlige komponenter i et datasystem er en eller flere datamaskiner som er forbundet i et datanettverk og som kjører programvare. Programvaren kan igjen deles inn i to hovedtyper:

Noen datasystemer er beregnet på menneskelige brukere og inngår dermed i informasjonssystemer. Andre datasystemer er ikke i direkte kontakt med brukere. De er i stedet bygget inn i andre tekniske systemer, for eksempel datasystemer som regulerer jernbanelinjer. De kan derfor kalles innebyggede systemer (fra engelsk: «embedded systems»). Siden de kontrollerer andre systemer stilles det strenge tidskrav til mange innebyggede systemer, som da gjerne kalles sanntidssystemer.

Eksterne lenker rediger

Bits and bytes - artikkel fra forskning.no 14.6.02