Datarevisjon (egnelsk: data auditing) er aktiviteten med å etterse at data holder ønsket kvalitet.

Dataene det gjelder kan da vurderes i henhold til kriterier for datakvalitet generelt eller ved egne regler spesielt for området det er snakk om. Datarevisjon kan rapportere avvik fra forventet kvalitet.

For eksempel om en adresse har gatenavn, så forventes det (normalt) at den også har et husnummer.

Da man bruker avvik, er det viktig å kunne definere presist hva man venter å finne. Man bruker derfor egne konsistensregler, lister med gyldige verdier for enkeltfelter (gjerne hentet fra en Ontologi).