Darkover er den fiktive verdenen til Darkover- serien av fantasy og science fiction romaner og noveller skrevet av Marion Zimmer Bradley og medforfattere siden 1962.[1] Ifølge historien er Darkover den eneste planeten av de syv rundt den røde giganten Cottman som er beboelig for mennesker. Som den fjerde ut fra solen kalles den Cottman IV. Ingen av bøkene er kjent utgitt på norsk.

I Darkover – Landfall blir vi fortalt om et emigrantromskip som kommer ut av kurs og må foreta en kontrollert nødlanding på en til da ukjent planet. Det havner i en dal i utkanten av en stor fjellkjede (Heller-fjellene) som går ca. 9000 meter opp. Det er vår, men bitende kaldt – og det viser seg at sommeren ikke gir særlig høyere temperatur. Bare de sterkeste overlever den første vinteren. De overlevende er så få at de må innføre seriesamboerskap for å oppnå størst mulig genetisk spredning. Dette viser seg å bli lettere gjort enn sagt for de som blir påvirket av pollen fra kirseth- planten. Dette støvet forsterker sex- driften til en ikke vet hvem en gjør hva med.

Der er andre vesener på planeten, slik som Chieri,trailmen, kattemenn, Kyrri og Ya-menn foruten Banshee. De holder seg mest for seg selv i utilgjengelige fjell, og klarer ofte å holde seg unna ved hjelp av «Laran».

Planeten DarkoverRediger

Den beskrives som en isplanet, der bare et smalt belte rundt ekvator er beboelig. I nord er Hellerfjellkjeden grensen mellom polarstrøk og beboelig område. Der er et hav, men det spiller liten rolle i historiene.Planeten har fire måner som påvirker både tidevann og årstider.

Omløp rundt solen er 15 jordmåneder. Planeten er fattig på metaller og har lavere tyngdekraft enn jorden.

LaranRediger

«Laran» er et sentralt begrep i alle de videre bøkene. Chieri har vist seg å kunne befrukte mennesker, noe som skjer sjelden, men da under innflytelse av Kirseth. Barna arver PSI- evner i høy grad. De kan lese tanker, helbrede, kontrollere været – og drepe. Laran er ujevnt fordelt i befolkningen og evnene blir etterhvert tynnet ut i nye generasjoner. Mange med laran har rødlig hårfarge.

I de neste tusenårene oppdages et sjeldent krystall som kan forsterke laran. Grupper av «Laranzu» slår seg sammen i «tårn» som har et nettverk av krystaller og folk som arbeider i grupper. I mange slekter drives regulære avlsforsøk for å maksimalisere evnene.

Etter en del ødeleggende kriger, blir der enighet om et visst moralsk minstemål som alle må holde seg til. Det er fortsatt lov å drepe, men bare når en kan se motstanderen i øynene. Laran skal tjene folket. Samfunnet utvikler seg til et laugssamfunn med alle «Laranzu» samlet i «Comyn», som er øverste myndighet. Enkelte sterke kvinner bryter lenker og danner et søsterskap. Noen blir vakter og leiesoldater som er i stand til å forsvare de andre.

Mange av bøkene er i «Sword and Sorcery»- stil.

Etter lang tid finner man Cottman 4 igjen, og det blir etablert en mellomstasjom for romtrafikk der. Resten av verden ønsker at man blir med i den store unionen av planeter. Comyn vil ikke – menneskene andre steder er ikke modne for laran.

Darkover har fått en aktiv tilhengerskare i «Friends of Darkover». De har blant annet utarbeidet kronologien til fortellingene. Oversikt over bøkene med utgivelsesår finnes i artikkel om forfatterinnen.


Oversikt over Darkovers historie og utvikling som bebodd planetRediger

Forfatteren anbefalte å lese bøkene i den rekkefølge de kom ut, ikke etter den historiske oversikt som er blitt utarbeidet av «Friends of Darkover». Historiene i hver bok er selvstendige verk. De er ikke avhengige av hverandre, men noen har likevel sammenheng. Forsøkene på å lage tidsregning har ikke vært enkel, men dette er det beste «historikerne» har klart til nå. Chieri som har en kollektiv hukommelse er sikre på at de er i slekt med menneskene, men ikke en gang de kan antyde når og hvordan. Emigrantskipet hadde stort sett mennesker av keltisk og spansk opphav, og denne blandingen reflekteres i de kulturene som utvikler seg. Laran går i arv, utvikles i miljøet og under påvirkning av plantelivet (Kirseth).

Bok om denne perioden:

 • Darkover Landfall (som ikke var første utgitte historien).

KaostidenRediger

1 000 år etter Landfall har befolkningen spredt seg og dannet feudalsamfunn. Terra- teknologien er glemt, men Laran fører til sterke konsentrasjoner av makt gjennom matrise- teknologi som anvendes som fryktelige våpen. Genetiske eksperimenter er i gang for å frembringe enda sterkere laran. Skrivekunsten er ikke prioritert, kunnskapsoverføring er enten ved å gjøre som foreldrene(landbruk og laug) eller ved tankeoverføring i «Tårnene».

Bøker:

 • Stormqueen! (1978)
 • Thunderlord! (ennå ikke utgitt)

De hundre kongerikerRediger

Det kriges fortsatt. Der er nær kontinuerlig grensestrid og ufred inntil Varzil den gode makter å skape en slags grunnlov: «The Compact». Avstandsvåpen blir forbudt og bruk av slike resulterer i utslettelse. Det blir en æressak å møte fiendene ansikt til ansikt.

Bøker:

 • Two To Conquer (1980)
 • Hawkmistress! (1982)
 • The Fall of Neskaya (2001 – med Deborah J. Ross) (bok en av Clingfire Trilogy)
 • Zandru's Forge (2003 – med Deborah J. Ross) (faller sammen med Hawkmistress!,)
 • A Flame in Hali (2004 – with Deborah J. Ross) (bok tre av Clingfire Trilogy)
 • The Heirs of Hammerfell (1989).

Ny kontakt med øvrige sivilisasjonRediger

Planeten blir (gjen-)oppdaget. Cottman ligger i et knutepunkt for trafikk i området og får en terminal nær Thendara, som fungerer som hovedstad for Comyn.

På Darkover er der gått lang tid i forhold til Tiden føderasjonen har gjennomgått. Det kan være at motorene på det opprinnelige emigrantskipet har kastet seg og passasjerene tilbake i tid. Den nedskrevne historien for Darkover dekker i hvertfall flere år.

Bøker fra perioden:

 • Rediscovery (1993 – med Mercedes Lackey)
 • The Shattered Chain (1976)
 • The Spell Sword (1974)
 • The Forbidden Tower (1977)
  • (her passer del 2 og 3 av The Shattered Chain inn)
 • Thendara House (1983)
 • City of Sorcery (1984)
 • Star of Danger (1965)
 • Winds of Darkover (1970)

Bradley ga også ut Oath of The Renunciatates, kombinasjon av The Shattered Chain og Thendara House.

Comyn og Terra, fase 2Rediger

Bøker fra denne perioden:

 • The Bloody Sun (1979)
 • The Heritage of Hastur (1975)
 • The Planet Savers (1962)
 • Sharra's Exile (1981) revidert offisiell utgave av The Sword of Aldones (1962)
 • Reluctant King (under utgivelse)
 • The World Wreckers (1971)
 • Exile's Song (1996 – med Adrienne Martine-Barnes)
 • Shadow Matrix (1998 – med Adrienne Martine-Barnes)
 • Traitor's Sun (1999 – med Adrienne Martine-Barnes)

Etter Bradleys død var et antall arbeider under arbeide. Noen er gitt ut, andre kommer, inklusive: Thunderlord!, The Fall of Neskaya, Zandru's Forge, A Flame in Hali, og Reluctant King.

I tillegg er der antologier skrevet av Friends of Darkover som er redigert av forfatteren og basert på Darkover universet. Engelsk Wikipedia har flere artikler, blant andre også omtale av et betydelig antall av bøkene.

ReferanserRediger